rozwod alimenty - pozew-o-rozwod-adwokat-katowice

Przejdź do treści

Menu główne:

rozwod alimenty

 
Rozwód kończy się wyrokiem. Jak wszystkie inne wyroki, tak i ten wymaga uprawomocnienia. Uprawomocnienie wyroku rozwodowego następuje po trzech tygodniach od jego ogłoszenia. Uprawomocnienie się wyroku może być udaremnione przez wniesienie apelacji, co może zrobić każda ze stron. W momencie uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, przestaje istnieć ustrój wspólności majątkowej małżonków. W przypadku, gdy małżonkowie porozumieją się odnośnie majątku, sąd nie tyka tej sprawy. Gdy małżonkowie spierają się o podział majątku, sąd musi zająć się tą kwestią. Zajmuje się nią na wniosek którejś ze stron. Wymaga to założenia osobnej sprawy o podział majątku wspólnego. Wspólny majątek byłego małżeństwa, tak czy inaczej udaje podzielić się na pół. Gorzej wygląda kwestia podziału majątku, gdy małżonkowie wzięli wspólnie kredyt hipoteczny. Pożyczki takiej nie da się podzielić na połowy. Dla banku nie liczy się, że wspólność majątkowa przestała istnieć. Bank nadal uważa rozwiedzioną parę za wspólnych kredytobiorców. Z punktu widzenia banku najważniejsze jest wspólne zaciągnięcie kredytu przez parę i nie ważne, czy było to małżeństwo. Nie ma więc znaczenia, że przestało istnieć. Rozwiedzeni małżonkowie są nadal odpowiedzialni za zaciągnięty dług. Nazywa się to odpowiedzialnością solidarną. W sytuacji gdy po podziale majątku mieszkanie lub dom kupione na kredyt staje się własnością jednej strony, druga strona nadal pozostaje solidarnym dłużnikiem wobec banku. Wyjściem z tej sytuacji jest zwolnienie jednej strony z hipoteki. Wariant ten jest możliwy tylko wówczas, gdy druga strona przejmie mieszkanie lub dom na podstawie podziału majątku wspólnego. Zwolnienie z hipoteki następuje po podpisaniu przez obie strony umowy przejęcia długu. Szczegóły na ten temat zawiera kodeks prawa cywilnego. Do podpisania takiej umowy potrzebna jest zgoda banku, w którym para zaciągnęła kredyt oraz obojgu rozwiedzionych małżonków. Czasami jest tak, że do umowy przystępuje osoba trzecia, na przykład poręczyciel lub nowy kredytobiorca. Adwokat Wodzisław Śląski Rozwód i Alimenty.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego